Monnikenwerk

monniken bier

“Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.” De cover your ass-dooddoener van de financiële wereld. Maar wist je dat juist het tegendeel waar is? Met twee handen in het vuur zeg ik je: resultaten uit het verleden bieden de beste garantie voor de toekomst. Die financiële ‘dienstverleners’ kijken maximaal 10 jaar terug en vooruit. Maar als je verder uitzoomt dan één gretige graaigeneratie, dan kom je tot heel andere conclusies.

 

Met de LWV was ik twee dagen te gast bij de Benedictijner monniken van klooster Slangenburg in de Achterhoek. Professor Wil Derkse toonde ons het verband tussen het Benedictijner gedachtengoed en duurzaam ondernemerschap. Daarbij wees hij ons op verbluffende resultaten uit het verleden. Benedictijner kloosters bestaan gemiddeld 500 jaar. Dit langdurige succes is het resultaat van geduld en traagheid. Aandacht en toewijding leidden eeuwenlang tot individuele ontplooiing en succes. Terwijl aandeelhouders in 2010 hun bedrijven juist aan de lopende band opsplitsen omdat kleintjes sneller kunnen groeien. Wil je je bedrijf langdurig laten groeien? Laat dan het tempo zakken.

 

Benedictus beschreef de taak van de leider (abt) en diens key performance indicators in de 6e eeuw in De regel van Benedictus. Die tekst vindt nu zijn weg naar hippe management speak. Benedictus is Happinez-for-managers: “De abt moet veeleer dienen dan heersen.” Natuurlijk vertoont zijn taal wat sleetse plekken, maar door de oogharen waan je je bij de Baak-cursus ‘bezielend leiderschap’. Stille kracht, verbindend coachen, innerlijke inspiratie. Het staat er allemaal in.

Benedictus

Onmisbaar in het Benedictijnse ritme van acht uur mediteren, acht uur werken en acht uur rusten is de lectio divina. Dat is het uiterst minutieus lezen van een tekst. Monnikenwerk. Wij kauwden een uur op hoofdstuk 64. Probeer het zelf en ontdek dat je uit 86 woorden meer wijsheid put dan uit een cursus snellezen.

 

“Omzichtig en bezonnen geeft de abt opdrachten en […] altijd moet hij met onderscheiding en met mate te werk gaan en denken aan de gematigdheid van de heilige Jacob, die zeide: “Als ik mijn kudde nog langer vermoei met lopen, zullen allen nog binnen de dag sterven”. Laat hij deze en andere voorbeelden van gematigdheid, die de moeder der deugden is, ter harte nemen en alles met zoveel maatgevoel regelen, dat er voor de sterken nog iets te verlangen blijft, en de zwakken niet worden afgeschrikt.”

Martijn Kagenaar schreef deze blog op 20.10.2010.
De blog valt in de categorieën Cultuur en Ondernemerschap en gaat over duurzaamheid, LWV, Benedictijnen, Benedictus, inspiratie, kloosterleven, leiderschap, monnikenwerk, Stagenburg en Wil Derkse.
pijltje boven