share

ARP en moederbedrijf Bechtle willen hun sales in heel Europa vergaand digitaliseren. En dat niet alleen, deze grote aanbieders van IT-producten en -oplossingen willen ook dat hun verkopers zich ontwikkelen tot ‘trusted IT-advisor’ voor hun klanten.

Team ARP.png

Tool voor veranderproces

Dat betekent dat zij niet alleen IT-producten verkopen (van laptoptas tot datacenter), maar complete oplossingen zoals slimme werk- en vergaderplekken. Om dat veranderproces te vergemakkelijken vroeg ARP ons om een online tool te ontwikkelen die verkopers en marketeers 24/7 up-to-date houdt over de klantvraag. De betere aansluiting tussen die afdelingen is een proces van de lange adem. Ook verschilt de digitale maturity sterk in de 11 Europese landen. Dus kun je niet overal even snel gaan.

Olievleksgewijze verspreiding

Maar… elke weg begint met de eerste steen en daar nemen we je graag in mee. We zijn eind vorig jaar begonnen. De komende maanden rolt het ‘CORE’-programma olievleksgewijs verder uit naar de landen. Tegelijk ontwikkelen wij het platform verder door, met nieuwe functionaliteiten.

Fase 1: Proof of Concept

In de eerste maand hebben we samen een ‘Proof of Concept’ (PoC) ontworpen. Dit om risico’s te minimaliseren en succes te waarborgen. We gebruikten hiervoor onderstaand model.

Sweetspot.jpg

Desirability

Welk probleem lost het platform voor de gebruiker op? 

We zochten met gebruikers naar de toegevoegde waarde van de tool. Waar helpen we hen echt mee? Wat maakt het verschil? We deden het volgende:

 • Meekijken naar de workflow van medewerkers
 • Wensen en behoeftes in kaart brengen
 • Prioriteren van oplossingsideeën 
 • Ontwikkelen van een prototype 
 • Test van het prototype bij 2 of 3 eindgebruikers
 • Feedback van eindgebruikers verwerken
Robin ARP.jpg

Feasability

Wat is technisch haalbaar? 

Alle ideeën en wensen moeten technisch uitvoerbaar zijn. Denk aan randvoorwaarden zoals behoud van flexibiliteit, ontwikkelsnelheid, co-creatie en schaalbaarheid. Ook dachten en testten we de technische architectuur uit. Om het platform feasible te maken deden wij het volgende: 

 • Bepalen van IT-architectuur
 • Ontwikkelen van atomic design* 
 • Design en test van herbruikbare front-end module die technisch geïmplementeerd kan worden (bijv. Vue) 
 • Design en testen van microservice met interne (bijv. EasyDocs) + externe koppeling (bijv. Saas)

* Atomic design is een design-systeem waarbij ieder klein element wordt ontworpen en als zogenoemde atomen beschikbaar zijn. Denk hierbij aan een button of tekstblok. Vervolgens is het van belang dat je alle atomen kunt samenvoegen. Zo combineer je atomen om tot betekenisvolle moleculen te komen. Denk aan een invulveld of zoekbalk. Daarop volgt het combineren van moleculen om tot een organisme te komen. Denk aan een header of footer. Tot slot vormen verschillende organismen samen een template en wordt het een uiteindelijke pagina. Hiermee kan iedereen consequente en design technisch correcte pagina’s bouwen.

Rik ARP.jpg

Viability

Welke waarde heeft het platform voor de organisatie? 

Om de innovatie te laten slagen moet het einddoel helder zijn. Met de output van het gebruikersonderzoek en de gesprekken met het team definiëren we kritische succesfactoren, zoals:

 • Tijdbesparing medewerkers 
 • Betere motivatie 
 • Minder uitval van leads

Fase 2: Minimal Viable Product (MVP) 

Na de oplevering van de PoC zijn we aan de slag gegaan met een externe partij die de back-end bouwt. Met dat team bepaalden we in drie dagen welke functionaliteiten het uiteindelijke platform idealiter bevat. Vervolgens stelden we vast welke van die functionaliteiten in het MVP moeten worden opgenomen en welke functionaliteiten in volgende releases een plekje krijgen. Hierin zijn we ook afhankelijk van andere afdelingen en data. Gedurende het proces scherpten we regelmatig ons MVP aan.

Team ARP op loft.jpg

Nauwe samenwerking

Met behulp van flexibele sprints, wekelijkse werksessies en tweewekelijkse demo’s van het product realiseerden we het MVP. In deze wekelijkse werksessies bespraken we:  

 • Wat hebben we de afgelopen week gedaan? 
 • Welke items uit de backlog pakken we de komende week op? 
 • Welke uitdagingen zijn we tegengekomen? 
 • Welke informatie hebben we nog nodig? 
 • Zijn er nieuwe wensen? 

In tweewekelijkse demo’s presenteerden wij met backend developers onderdelen van het product aan ARP.

Al na 3 maanden deden we de eerste release, met erg positieve reacties uit onze landen.
Martijn Smit
Head of Marketing Bechtle E-com holding

Fase 3: nieuwe releases 

Op dit moment werken we toe naar een nieuwe release. Hierbij voegen we nieuwe functionaliteiten toe en pakken we feedback op van de eerste gebruikers. Dit proces zullen we vaker herhalen. Uiteraard in het tempo dat ARP en Bechtle aangeven.

ARP.jpg
Geschreven door
Carlijn van Selst
Volg ons op