1 / UITDAGING

Bij EU-jubileum past niet alleen champagne.

In 2017 is het 25 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Twaalf landen richtten toen in het Gouvernement de Europese Unie (EU) op. Intussen is de EU een organisatie met 28 lidstaten. Je zou zeggen: een succesmerk. Toch wankelt de EU. In veel landen groeit de onvrede over de EU, zeker als haar prestaties worden afgezet tegen de kosten (€ 158 miljard in 2017). Sommigen zeggen: “We hebben al 70 jaar vrede in Europa, dat is uniek in de geschiedenis.” Anderen zijn sceptischer: “Of het nu gaat over financiën of vluchtelingen, de EU vormt nooit een geheel.”


Natuurlijk wordt zo'n jubileum herdacht met een goed glas. Maar het dwingt ons vooral om na te denken over de toegevoegde waarde van de EU. De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg stelden een jaarrond programma samen dat ‘in dialoog wil vooruitblikken op Europa’. In een open laboratorium waar jongeren en in het bijzonder ‘Génération Maastricht’ (geboren in 1992) een prominente rol hebben. Gemeente en Provincie vroegen ons om een logo en huisstijl te ontwikkelen voor dit totaalprogramma ‘Maastricht Treaty 25th Anniversary’.

2 / IDEE

Europa heeft behoefte aan een 'wake-up call'.

Maar roept die titel wel de juiste associaties op? Weet de hoofddoelgroep (jongeren) dat dat verdrag over Europa gaat? En dat deze 25th Anniversary niet louter om champagne draait? Heeft 'Maastricht' voor velen niet een negatieve bijklank? Wij misten in de titel dat laboratorium-aspect. Wij meenden dat de dialoog inspirerender zou zijn (en profilender voor Maastricht en Limburg) dan het Verdrag zelf. Zoiets moet uit alle communicatie blijken. We adviseerden een nieuwe titel. Urgent en zelfbewust. Met ‘Maastricht Treaty 25th Anniversary’ als subregel.


We stelden Europe Calling! voor. Een ferme oproep om mee te doen: heel Europa heeft je nodig! Het beeldmerk is een open denkwolk. Het stippenpatroon verwijst naar de toegankelijke pop-art van Roy Lichtenstein. De vette kapitalen dragen bij aan de kracht van de oproep: dit is niet het moment om het schip te verlaten! De kleuren van de Europese vlag zijn omwille van de beoogde reflectie omgekeerd. Het logo is stevig, opvallend en simpel. Dat maakt het makkelijk bruikbaar voor derden, want gemeente en Provincie organiseren bij lange na niet alles zelf.

3 / IMPACT

Programma inspireert heel Maastricht mee te denken.

De nieuwe titel en de krachtige visuele identiteit gaven het programma een boost. Want hoe vaak is een ‘laboratorium’ zo zichtbaar in de stad? Op de Maasbruggen, alle rotondes, de wanden van het stadskantoor, koffiekarretjes, in de hele stad riep het project de mensen op om mee te denken over Europa. Het leek zelfs of zij-evenementen makkelijker bij gemeente en Provincie werden aangemeld dan van tevoren voorzien. Tijdens de conferentie EU & ME kwamen niet alleen EU-kopstukken van toen en nu bijeen om terug en vooruit te blikken, maar waren er ook 5.000 jongeren in de stad bij debatten, meet & greets met EU-bestuurders, workshops, muziek en theater over de toekomst van Europa.


Europe Calling! werd daarmee aanzienlijk zichtbaarder (en dus belangrijker) dan wanneer het programma ‘Maastricht Treaty 25th Anniversary’ zou hebben geheten.


pijltje boven