1 / UITDAGING

Het geheel verdient herkenning en erkenning.

Zuyd is een ambitieuze hbo-instelling met bijna 14.000 studenten. Landelijk bekend van de Maastrichtse Toneelacademie, Hotelschool, Academie Verloskunde en Conservatorium en Fysiotherapie in Heerlen. Veel van de vijftig opleidingen staan al jaren in de top van de Keuzegids HBO.


Zuyd wil dat leiderschap onderstrepen. Maar het brede pakket aan activiteiten wordt tien jaar na de fusie nog niet als geheel herkend. Er zijn eigen logo’s en huisstijlen en de parent behind the brand wordt willekeurig ingezet. Dat gebrek aan synergie komt de reputatie van Zuyd niet ten goede in een tijd waarin studenten doorlopende leerlijnen verwachten, professionals een leven lang willen leren en onderzoekers het moeten hebben van cross-sectorale samenwerking.


De vraag aan Zuiderlucht: hoe maak je van die lappendeken een sterk merk?
Merkarchitectuur Zuyd

2 / IDEE

Aantrekkelijke identiteit basis voor merkarchitectuur.

Om het merk Zuyd te verstevigen zijn een nieuwe merkarchitectuur en een visuele identiteit met ambitie nodig. De merkidentiteit moet zó aantrekkelijk zijn dat men die vrijwillig wil gebruiken.


De nieuwe merkarchitectuur zal gebaseerd worden op de combinatie van een woordmerk met een nieuw beeldmerk. De naam Zuyd wordt de basis voor dat nieuwe beeldmerk. Met deze ingreep is het mogelijk ook ‘onderzoek’ en ‘opleiding en training’ te profileren. Opleidingen met een bovenregionaal bereik krijgen hetzelfde nieuw te ontwikkelen beeldmerk en hun woordmerken zijn typografisch gelijk. Regionale opleidingen vallen onder Zuyd Hogeschool. Verder is er een nieuw visueel systeem nodig dat speelruimte biedt: Zuiderlicht moet tegelijk een aantrekkelijke eenheid en een ruime diversiteit creëren.

Merkarchitectuur Zuyd

Designconcept

  • Het logo is een windroos: Zuyd staat open voor alle richtingen. De letters staan compact, zodat er een herkenbaar merkbeeld ontstaat. Rood staat voor ambitie en daadkracht. De labels staan er naast, in zwart.
  • De primaire kleuren zijn rood en zwart, met vier grijstinten. Naast de primaire kleuren is er een fris en ruim secundair kleurenpalet, passend bij het veelzijdige aanbod en de uiteenlopende doelgroepen.
  • De huisstijlletter voor Zuyd is de Fedra Sans. Strak, maar onderscheidend geeft dat de boodschap een elegant, menselijk en speels karakter. De Fedra is op papier even leesbaar als op beeldscherm.
  • Corporate fotografie toont het proces: kennisoverdracht en -ontwikkeling. Redactionele fotografie toont het resultaat: producten, voorstellingen et cetera.
  • De vormentaal van Zuyd is gebaseerd op het vierkante logo. Door de verveelvoudiging ontstaat een flexibel grid dat mogelijkheden biedt.
Zuyd huisstijl
Zuyd huisstijl
Zuyd huisstijl
Zuyd huisstijl

3 / IMPACT

Cohesie, zelfvertrouwen én kostenbesparing.

De nieuwe huisstijl wordt toegepast in alle mogelijke uitingen: studiekeuzebrochures, advertenties, website, tassen, paraplu's, pennen, banieren, bewegwijzering, magazines en wielerkleding. Voor brochures zijn flexibelestramienen ontwikkeld met een balans tussen richtlijnen voor een uniforme uitstraling én vrijheid om onderscheid te creëren tussen faculteiten en onderdelen. Voor ontwerpers is er een uitgebreide brand portal.

Het resultaat is een enorme sprong in naamsbekendheid. De familieband tussen faculteiten, opleidingen en medewerkers is hechter geworden als gevolg van de bewuste discussie over de merkstrategie. Het merk straalt succes en zelfvertrouwen uit. Zuyd is als gevolg van die gegroeide trots een communicatievere organisatie geworden en inmiddels zelfs één van de founding partners van Brightlands.


Ook heeft de operatie geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen en tijdwinst.

Zuyd huisstijl
Zuyd huisstijl
pijltje boven