Limburg gebiedsagenda

Agenda voor de toekomst

Zuid-Limburg is één van de zes Nationale Stedelijke Netwerken en bovendien aangemerkt als Nationaal Landschap. Venlo wordt door het Rijk gezien als een belangrijke logistieke hotspot, ofwel een economisch brandpunt van nationale betekenis. Dat verklaart de totstandkoming van de Gebiedsagenda (deze is uit 2009, we maakten er ook een in 2013), waarin Rijk en regio toelichten hoe ze de ambities van het gebied zouden kunnen verzilveren. De agenda legt gebied voor gebied langs een speciale Gebiedsagenda-kaart, en benoemt daar de projecten die vloeien uit de opgaven. Fotograaf Philip Driessen reed speciaal een rondje Limburg, en legde het huidige Limburg waar de ambitie nog niet vervuld, maar al wel merkbaar is, vast in 13 prachtige portretten.   

Limburg gebiedsagenda
Limburg gebiedsagenda
Limburg gebiedsagenda
Limburg gebiedsagenda
Limburg gebiedsagenda
Limburg gebiedsagenda
pijltje boven