1 / uitdaging

Organisaties écht verder helpen.

Vastgoedspecialist HEVO in Den Bosch is actief in huisvestingsadvies en projectmanagement, en creëert duurzame oplossingen voor complexe huisvestingsvraagstukken. Twee keer per jaar geeft het bedrijf het 360° magazine uit, een concept van Zuiderlicht. In de tijd dat HEVO serieuzer begon na te denken over hoe ze zich naar buiten toe beter kan presenteren, ontstond ook de behoefte om klanten beter te informeren. Om beter te vertellen wat HEVO kan, wie ze zijn, hoe ze tegen dingen aankijken. Ze stelden vast dat hun ervaringen met complex bouwmanagement ook voor anderen relevant zijn. Raden van Bestuur, directies in onderwijs en zorg, vastgoedmedewerkers bij gemeenten: ze kampen vaak met vergelijkbare issues. Zoals: hoe gaan scholen om met krimp en welk maatschappelijk belang dienen we daarbij? HEVO heeft niet alleen veel casussen om uit te putten, zij heeft ook de eigenschap om organisaties echt verder te willen helpen. Door kennis te delen die heel specifiek én hoogwaardig is.

Het magazine geeft ons een steviger imago. Het helpt om in ons werkveld gezien te worden als dé experts op het gebied van huisvesting en vastgoed.
Trudy van Hoek
Hoofdredacteur HEVO 360° magazine

Hevo magazine
Hevo magazine

2 / IDEE

Inspirerende interviews, nieuwe gezichtspunten.

Uit die behoefte om de markten te voeden met HEVO’s kennis ontstonden de HEVO-studiedagen, en het 360° magazine. Het is een blad met een flink formaat, dat (toekomstige) opdrachtgevers inspireert via visie-interviews met ervaringsdeskundigen en door gerealiseerde projecten te tonen. 360° magazine heeft een thematische opzet per nummer (bijvoorbeeld Ontzorgen, Verduurzamen, Strategisch vastgoed) en wordt gemaakt door professionele journalisten, illustratoren, fotografen en interne deskundigen onder supervisie van Zuiderlicht en HEVO. Elk nummer wordt op het thema gereflecteerd door een bekende persoon die buiten het werkveld van HEVO staat (Floortje Dessing, Wim Daniëls, Max Caldas).


Hevo magazine
Hevo magazine

3 / IMPACT

Uit alles blijkt dat wij dé expert zijn in bouwmanagement.

Het blad wordt goed gelezen en gewaardeerd door HEVO's opdrachtgevers in onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Door het indrukwekkende formaat en de onorthodoxe aanpak geeft HEVO een visitekaart van formaat af. Hoofdredacteur Trudy van Hoek van HEVO: “Het blad ligt op veel plekken en genereert veel aandacht. Natuurlijk willen we mede dankzij het magazine gezien worden als dé experts op het gebied van huisvesting en vastgoed. Het beste advies- en bouwmanagement van Nederland. Blad, website, whitepapers en kennisbijeenkomsten zorgen samen voor een stevig imago.”

pijltje boven