Zuiderlicht is een bureau voor strategisch design. Aan de hand van ons werk ziet u wat we daar allemaal onder verstaan:

Huisstijl & identiteit

Corporate identity en visuele identiteit

De huisstijl is de meest zichtbare pijler onder uw merk. Daarmee is het een belangrijk strategisch middel. Een huisstijl bestaat uit logo, kleur, lettertype, vormentaal, tone-of-voice en fotografie. En gaat dus verder dan alleen het visitekaartje. De huisstijl brengt alle aspecten van merkidentiteit en kernwaarden samen en vraagt dus om zorg en aandacht. Voor de herkenning is het belangrijk om consistent en consequent naar buiten te treden. Alle uitingen geven betekenis aan uw merk. Vaak leggen we richtlijnen van een huisstijl daarom vast in een brand portal. Wie de richtlijnen volgt, werkt efficiënt en kwaliteitsbewust en draagt bij aan de verspreiding van uw merkwaarden. Zo wordt uw merk er één om trots op te zijn.


pijltje boven