Museum aan het Vrijtfhof huisstijl

Huiskamer = schatkamer

Geschiedenis verloopt niet alleen langs belangrijke ijkpunten, maar gebeurtenissen lopen in de tijd ook in elkaar over. Dat bracht ons ertoe een zwierige 'm' in het logo aan te brengen. Het logo is ook een venster naar de geschiedenis: je kunt er altijd een ander beeld achter plaatsen. Het goud in de stijl refereert aan de huiskamer van Maastricht die het museum wil zijn. Huiskamer en schatkamer van de geschiedenis van de Maastrichtse maakindustrie met stijlkamers vol wapens en porselein. Naast de basisstijl verzorgden we ook brochures, inrichting, aankleding van exposities, de website en de tegelcampagne rondom de verbouwing.

Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl

De winter van 1809

Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
Museum aan het Vrijtfhof huisstijl

25 years of TEFAF

Museum aan het Vrijtfhof huisstijl
pijltje boven