Zuiderlicht is een bureau voor strategisch design. Aan de hand van ons werk ziet u wat we daar allemaal onder verstaan:

Jaarverslagen

Veel organisaties publiceren jaarlijks wat er in dat jaar is gebeurd, al dan niet met financiële verantwoording. Er is een verschil tussen jaarrekening en jaarverslag. De eerste is het financiële gedeelte, vaak vooral online (met balans en winst- en verliesrekening). Het tweede beschrijft de activiteiten waarmee de organisatie zich kan profileren.


pijltje boven