Zuiderlicht is een bureau voor strategisch design. Aan de hand van ons werk ziet u wat we daar allemaal onder verstaan:

Merkstategieën

Positionering, merkwaarden, profilering, identiteit

Onze opdrachtgevers willen vaak iets veranderen in hun imago of marketing. Wij adviseren hen over hun positionering en stellen een profilering vast die past bij hun organisatiedoelstellingen. We zoeken naar de gewenste identiteit, richtinggevende merkwaarden, centrale boodschap en merkstructuur: de uitgangspunten voor branding en design. We doen dat pragmatisch, maar niet oppervlakkig. Gefundeerd, maar niet academisch.


pijltje boven