MET ggz: De kortste lijn naar herstel

Kenmerken Riagg Zuid
Kenmerken Mensana

Achtergrond & doelstelling


In Limburg zijn van oudsher twee grote ggz-instellingen: Vincent van Gogh (Noord) en Mondriaan (Zuid). In 2014 ontstaat een derde stevige ggz-partij als twee complementaire organisaties aansluiting bij elkaar zoeken en vinden. Waar RiaggZuid psychisch kwetsbare mensen vooral behandelt (in Roermond en omgeving), begeleidt en re-integreert Mensana ze (in Venlo en omgeving). Beider diensten sluiten naadloos op elkaar aan. Vandaar ook de wens om elkaar te versterken.


De fusie biedt een unieke kans om - als eerste ggz-instelling - de merkidentiteit helemaal in te richten op de nieuwe zorgwerkelijkheid. Cliënten, gemeenten en verzekeraars steken hun tijd, energie en geld graag in goede betaalbare zorg en ondersteuning. Met de beoogde aanpak is ggz geen oneindig stijgende kostenpost maar een waardevolle investering. Gericht op afgeronde behandeling of begeleiding. Niemand blijft langer dan nodig is. Bij die ambitie hoort een onderscheidende merkidentiteit.

Analyse & strategie


We beginnen in het hart van de organisatie. Bij de behandelaars (psychologen, psychiaters) en begeleiders (SPV’ers, maatschappelijk werkers). Wat op papier voor het dienstenaanbod van de fusiepartners geldt, blijkt na een serie identiteitsworkshops ook voor medewerkers van toepassing. Zij geven onomwonden aan: het geheel moet meer zijn dan de som der delen. Men kijkt verwachtingsvol uit naar het samengaan en -werken. Compromissen en grijstinten zijn allerminst gewenst. Evenmin als het samensmelten van bestaande namen of huisstijlen. De nadrukkelijk wens: een bijzonder merk neer te zetten waarover mensen gaan praten.

Flipover fusieorganisatie METggz
Men weet dat de fusie pas slaagt op werkvloer. Het nieuwe, complete zorgaanbod moet het verschil maken. Een cliënt heeft hierdoor sneller toegang tot een breder aanbod. Hij of zij wil ook het gevoel hebben al bekend te zijn als hij na de behandeling toe is aan begeleiding. Die continuïteit realiseert de fusie-organisatie door snel op- en af te schalen. Uiteindelijk leidt dat tot beter maatwerk. De souplesse tussen de schakels wordt dus maatgevend. Ook voor de medewerker biedt de fusie kansen: nu begeleiding en behandeling in één organisatie plaatsvinden, zijn er ruimere carrièremogelijkheden.


Een puur monolitisch ‘one size fits all’-merk is niet mogelijk. De begeleiding van Mensana gebeurt veelal in eigenstandige organisaties, zoals klusbedrijf De Loods of restaurant De Reden. Die moeten geen ggz-‘stigma’ opgeplakt krijgen. En veel kortdurende behandeling vindt plaats bij PsyQ, een landelijke keten met ruim 25 vestigingen waarvan RiaggZuid aandeelhouder is. Daarom wordt een hybride merk ontwikkeld: met een duidelijke corporate signatuur maar met mogelijkheden om niche-activiteiten ‘endorsed’ in de markt te zetten.

Positionering & naamgeving


De nieuwe ggz-organisatie is geen eindpunt of wonderdokter maar een maatschappelijk verbindend element. In de ggz ontstaat tenslotte (weer) verbinding tussen mensen. Of ze nu hulp geven of nemen. De kernwaarden ‘open’, ‘samen’, ‘krachtig’, ‘verantwoordelijk’ en ‘kleurrijk’ horen daarbij. De nieuwe naam moet passen in dat plaatje. Bijzonder, bondig en onderscheidend. Geen quasi-Latijn maar een communicatieve naam voor gewone mensen.


Het nieuwe merk positioneert zich als ‘ggz-warenhuis’ met een compleet pakket diensten en korte lijnen met gespecialiseerde ketenpartners. Daarvoor hebben we gezocht naar een ‘koppelmerk’ (zoals de i in iMac, iPod, iTunes, iPhone, en iPad) waarmee verbindingen te maken zijn. Een merknaam die al direct het karakter van de netwerkorganisatie onderstreept. Een naam die niets of niemand uitsluit.

MET ggz logo

Die merknaam werd MET ggz:

  • MET ggz straalt uit dat de fusie-organisatie verbindingen legt, dichtbij is en specialistisch te werk gaat. MET ggz positioneert zich als een ‘ggz-warenhuis’ met een compleet pakket competenties en diensten in eigen huis en korte lijnen met gespecialiseerde (keten-)partners.
  • MET ggz is de schakel tussen alle betrokkenen in de ggz: professionals, cliënten en andere partijen in het werkveld van de organisatie. Het woord 'Met' betrekt letterlijk alle partijen en laat ook zien hoe ze die samenwerking met anderen vormgeeft: Met u. Met plezier. Met aandacht. Met zorg. Met vertrouwen. Met elkaar.
  • Een aantal dienstengroepen van MET ggz werkt onder een eigen submerk. Dit is het geval bij de begeleiding (vooral op het vlak van wonen) van MET de wijk, en de begeleiding rondom arbeid en dagbesteding van MET talent.
Netwerk MET ggz

Concept & design


Het logo is net zo nuchter als de naam. Het is een grafische weergave van MET ggz. De duidelijke schreefletter (font: Lexicon) geeft gewicht aan het bescheiden en diendende voorzetselwoord. Dit lettertype, oorspronkelijk ontworpen voor de Dikke Van Dale, staat bekend om zijn optimale leesbaarheid, ook in kleine corpsen. We gebruiken het voor de ‘Met’-woorden, koppen en quotes in drukwerk.


Om ‘Met’ extra te benadrukken is het woord gezet in één kleur: een krachtig fuchsia. Op de huisstijldragers zorgen transparante vlakken in de secundaire kleuren oranje, groen en paars voor warmte en eigenheid. De beeldtaal is tekstueel om de koppeling met de omgeving te kunnen uitdragen (Met jou, Met elkaar, Met vertrouwen, Met specialisten etc).


In de fotografie tonen we een doorsnede van onze doelgroep (jong/oud, man/vrouw, gekleurd/blank). De stemming van de personen is niet eenduidig, de kijker kan hier zelf invulling aan geven. De personen kijken de camera recht aan. Ze zijn niet in de studio gefotografeerd maar in hun eigen omgeving. Door in communicatie-uitingen te werken met transparante kleurvlakken over de foto, worden het echte MET ggz-beelden.

Visie/missie & communicatie


De nieuwe merkidentiteit speelde een grote rol in het visie-traject in de tweede helft van 2014. Daarin zijn toen de toekomst van de ggz en de gewenste richting van MET ggz verkend. Dat traject resulteerde in ‘verbinding’ als centraal element in de toekomststrategie van MET ggz. Eén en ander vertaalden wij in volgende missie, visie en set van beloftes:


Missie – MET ggz biedt de kortste lijn naar herstel


Visie – Wij geloven in de herstellende kracht van mensen

Beloftes

Korte lijnen met de cliënt: dichtbij huis

Korte lijnen in behandeling: bewezen effectief

Korte lijnen met maatschappij: weer meedoen

Korte lijnen met ketenpartners: samenhang

Korte lijnen tussen collega´s: teamspirit


De visie “De kortste lijn naar herstel” werd in samenwerking met T36 gevisualiseerd in dit filmpje!

Ook online staat MET ggz klaar voor haar cliënten. We verzorgden het ontwerp, de realisatie en de (seo)teksten. Belangrijkste speerpunt van de website is ‘behulpzaamheid’. Heldere teksten, een duidelijke structuur en een overzichtelijke lay-out dragen daar aan bij. Zo weten cliënten en verwijzers makkelijk die informatie te vinden die zij zoeken.

pijltje boven