Website Engelman Architecten

Werken aan goed onderwijs in Limburg

De hoofddoelstelling van de Educatieve Agenda Limburg is behoud en uitbouw van goed onderwijs in Limburg. Onderwijs waarin leerlingen zaken leren die goed zijn afgestemd op hun talenten en interesses en op de behoefte vanuit maatschappij en arbeidsmarkt en waarin leerkrachten zich verder kunnen ontplooien. De Educatieve Agenda Limburg wil dit bereiken door middel van een programma dat de dialoog, het samen leren, het ontwikkelen van leerstrategieën en monitoring samenbrengt.

De Educatieve Agenda Limburg is een samenwerkingsverband tussen de vier instellingen Hoger Onderwijs (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool. Fontys Hogescholen en Open Universiteit), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het voortgezet onderwijs (VO), het primair onderwijs (PO) en de Provincie Limburg. Uitbreiding van de samenwerking naar andere actoren in het Limburgse onderwijs wordt verkend.


Website Educatieve Agenda Limburg artikel pagina
Website Educatieve Agenda Limburg bijdragen pagina
Website Educatieve Agenda Limburg in het kort pagina

Website Educatieve Agenda Limburg mobiel bijdragen overzicht
Website Educatieve Agenda Limburg mobiel bijdragen
Website Educatieve Agenda Limburg mobiel detail
Website Educatieve Agenda Limburg mobiel menu
pijltje boven