Website Hein en van der Eerembeedt

Menselijk kapitaal

Aangenaam. Wij zijn Fransje Hein, psychologe, supervisor, en Frank van den Eerenbeemt, P&O’er, NLP Master. Samen zijn we goed bekend met de arbeidsmarkt, het netwerk, en met coaching en begeleiding van groepen en individuen. We zijn HR-adviseur, coach en trainer. Met een dienstverlening op maat. Zie ons als een tandem die zowel meedenkt over de te volgen weg, als u concreet de weg wijst. Zo kordaat en vriendelijk wijzen Hein en Van den Eerenbeemt de klant op weg naar een assessment, coaching, HR-advies, intervisie of outplacement. De site prikkelt met leuke quotes, en met een doorlopend verloop van de twee huisstijlkleuren. Van roze naar grijsbruin, en van grijsbruin weer naar roze. Meesters in het begeleiden van menselijk kapitaal. Bewegen bij verandering. Subtiel. Laat dat ook net de kern van de zaak zijn.

Website Hein en van der Eerembeedt
Website Hein en van der Eerembeedt
Website Hein en van der Eerembeedt
Website Hein en van der Eerembeedt
pijltje boven